Sổ Hồng Căn hộ Centum Wealth Quy định sở hữu bao nhiêu năm ?

Dành cho khách hàng chưa hiểu rõ về pháp lý căn hộ chung cư sở hữu trong bao nhiêu năm : 

– Căn cứ theo:

1. Khoản 3 Điều 126 Luật đất đai 2013 quy định đối với Đất sử dụng có thời hạn

2. Khoản 3 Điều 49 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về “chế độ sử dụng đất xây dựng nhà chung cư”

3. Điều 99 Luật nhà ở 2014 về “Thời hạn sử dụng nhà chung cư”

 “Thời hạn giao đất đối với Tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư không được quá 50 năm nhưng Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo thời hạn ổn định lâu dài; diện tích căn hộ được xác định theo hợp đồng mua bán căn hộ”

Hotline: 0938 021 833 – Quý KH cần thêm thông tin pháp lý dự án Centum Wealth xin liên hệ PKD Chủ đầu tư.